Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Časopisy pro podporu cestovního ruchu
Všudybyl & www.e-vsudybyl.cz

Všudybyl

Inspirací k pojmenování časopisu

byla jedna z postav Komenského „Labyrintu světa a ráje srdce“. Časopis dvaadvacátým rokem iniciuje společenskou poptávku, aby kupní síla příchozích spotřebitelů (turistů, hostů, výletníků, účastníků kongresů, obchodních cestujících atd.) víc přispívala k prosperitě obyvatel Česka. Tedy i oborů, profesí a oblastí, které s turisty a hosty nepřicházejí do bezprostředního obchodního či pracovního kontaktu.

Originalita a tradice

jsou významnými devízami. Proto jsou vesměs příznivě přijímány bezmála 400 let aktuální alegorie patrona časopisu Jana Amose Komenského, odrážející hierarchii, postoje a chování sociálních skupin a jednotlivců, z nichž více než dvaadvacet let čerpají úvodníky Všudybylu.

Časopis si vytkl za cíl

Poukazovat na univerzální tržní podstatu cestovního ruchu,

tedy šířit osvětu, že cestovní ruch je o tom, jak peníze dostávat do systému. Otevírat oči těm, kteří naší zemi znemožňují vydělávat na sociální jistoty svých obyvatel, tím, že je. Mimo jiné proto, že mnozí lidé včetně tzv. „odborníků na cestovní ruch“ cestovní ruch vnímají jako konzumaci – cestování a utrácení peněz – nebo jako věc pouze cestovních kanceláří, provozovatelů restaurací, hotelů apod.

Podporovat destinační management,

protože tato činnost šíří a upevňuje proslulost země, jejích míst a cílů, a je základem pro směrování stovek miliard korun útrat cestovatelů – spotřebitelů a investorů z vnějších ekonomických systémů – do navštěvované země. Zatím totiž Slezsko, Morava a Čechy díky tomu, že jejich regiony každoročně nenavštíví desetitisíce spotřebitelů odjinud, zhodnocují pouhý zlomek svého potenciálu.

Zůstat fórem profesionálů cestovního ruchu

(a to i díky portálu www.e-Vsudybyl.cz), jejichž profese, obory, práce a podnikání jsou v první linii spjaty s tržní platformou cestovního ruchu. Umožňovat veřejnosti, zejména žákům a studentům škol, seznamovat se s jejich činností a inspirovat se jejich úspěchy. Poukazovat na to, že základním faktorem kvality služeb a produktů včetně infrastruktury cestovního ruchu v tržním hospodářství je hospodářská soutěž.

Cílové skupiny

Lidé rozmanitých profesí a oborů,

díky kterým lze do všeobecného povědomí dostávat, že klíčovým faktorem úspěchu (dosahování hospodářských a sociálních přínosů) v tržním hospodářství je až realizace výrobků, služeb a myšlenek. Zkrátka úspěšný obchod odehrávající se na vnitřním trhu; export realizovaný na zahraničních odbytištích; a jejich syntéza, cestovní ruch.

Veřejnost,

a to zejména díky internetovému portálu www.e-Vsudybyl.cz.

Profesionálové cestovního ruchu

vesměs působící na úřadech a ve službách.

Studenti

odborných učilišť, středních a vysokých škol.

Všudybyl v roce 2017

5 vydání / 40 stran / náklad 10 000 výtisků

Hlavní témata v roce 2016

Vydání Hlavní téma Uzávěrka Expedice
první 2017 faktory úspěchu 9. prosince 2016 30. prosince 2016
druhé 2017 školství a vzdělávání 10. února 2017 27. února 2017
třetí 2017 před hlavní turistickou sezonou 7. dubna 2017 24. dubna 2017
čtvrté 2017 spa & wellness 9. června 2017 23. června 2017
páté 2017 destinační management 6. října 2017 23. října 2017
první 2018 hotelnictví a gastronomie 8. prosince 2017 29. prosince 2017

Ceník inzertních a P.R. ploch a služeb