Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Zdravý životní styl není nepříjemný

V údolí řeky Bečvy v sousedství Hranic na Moravě leží malebné lázeňské letovisko. 23. května 2014 se tam potkávám s výkonnou ředitelkou společnosti Lázně Teplice nad Bečvou, a. s., Ing. Irenou Vašicovou.
Paní ředitelko, 16. dubna letošního roku jste tu po rekonstrukci a dostavbě slavnostně uvedli do provozu dětskou léčebnu, a to za účasti paní Zlaty Adamovské.
Ano, paní Adamovská, která je tváří našich lázní, převzala patronát i nad dětskou léčebnou. Budova je nepřehlédnutelná, zvenku i v interiérech jsme ji pojali barevně. Vznikly tu dvě krásné nové moderně vybavené tělocvičny, herny, nádherné pokoje, jeden z nich je přizpůsoben pro pacienty na vozíčku. Kromě léčby onkologicky a kardiologicky nemocných dětí a dětí s nemocemi pohybového aparátu se zaměřujeme i na moderní léčbu dětské obezity. Cílem není, aby děti v lázních co nejvíc zhubly, ale aby změnily stereotypy ve svém životním stylu, aby se naučily mít rády pohyb, který se jim snažíme nabídnout pestrou a hlavně zábavnou formou. U léčebny je krásné nové hřiště. Větší děti pak např. učíme připravovat si zdravé svačiny. Směrujeme je k poznání, že zdravý životní styl není nepříjemný, ale fajn. Aby zde nabyté poznatky a návyky přenášely do rodin, v nichž žijí, což se setkává s velkým ohlasem. S mnohými z těchto dětských hostů proto pokračujeme i poté, co už jejich pobyty neplatí zdravotní pojišťovny, ale rodiče. Součástí procesu souvisejícího s léčbou je i to, že se rodičům snažíme umožnit, aby tu za výhodnou cenu mohli strávit nějaký čas (třeba poslední víkend) spolu se svými dětmi. Uvidí tak, jak děti rehabilitují, co s nimi děláme, a mohou v rehabilitaci s nimi pokračovat doma.

V dětské lázeňské léčebně uzdravujete děti předškolního věku už od půldruhého roku jejich života.
Podařilo se nám vyjednat si výjimku ze stávající vyhlášky. V součinnosti s fakultními nemocnicemi v návaznosti na prenatální diagnostiku rehabilitujeme již tak malé kardiaky. Dětská léčebna je proto vybavena pokoji pro maminky s dětmi. Další dítě, pokud s maminkou a sourozencem přijede třeba proto, že ho doma nemá kdo hlídat, má u nás ubytování zdarma.

Ve vašich lázních samozřejmě léčíte i dospělé.
Využili jsme možnosti dané indikačním seznamem a krom tradičních kardiaků a diabetiků rozvíjíme péči o dospělé pacienty s nemocemi pohybového aparátu včetně pacientů s totálními endoprotézami. V roce 2012 jsme v lázeňském domě Janáček zprovoznili nový rehabilitační bazén a moderní balneoprovoz. Letos na jaře pak třináct pokojů pro pacienty s omezeným pohybem, z toho čtyři dvoulůžkové pro vozíčkáře. Ty jsou určeny i pro pacienty po totálních endoprotézách, kteří mají na ubytování speciální nároky.

Teplice nad Bečvou mají tři segmenty: Kardiorehabilitační ústav, léčebné lázně pro dospělé i děti a segment samoplátců.
Z léčebných úspěchů Kardiorehabili­tačního ústavu máme radost, v republice je u odborné veřejnosti toto zařízení již známým pojmem. Rovněž u lázeňských pobytů na křížek se nám mnohé podařilo, zejména navýšit počet pacientů. Bohužel, v tomto segmentu stále platí omezení délky léčby na jedenadvacet dnů. Přislíbené prodloužení délky některých pobytů na osmadvacetidenní standard by výrazně posílilo jejich léčebný efekt. U řady indikací má totiž čtvrtý týden na uzdravení nemalý vliv.
V samopláteckém segmentu chystáme unikátní program. Jeho cílem je nabídnout lidem, kteří žijí hekticky, mnohdy až v ohrožení syndromem vyhoření, a začínají pociťovat i zdravotní problémy, daleko zdravější alternativu. Jak úspěšně tato změna funguje, jsem testovala i sama na sobě. Přírodní cestou se mi podařilo poměrně výrazně zredukovat hladinu homocysteinu v krvi, cholesterol a další faktory signalizující zdravotní rizika a snižování výkonnosti. Zvýšené hodnoty homocysteinu mívají souvislost s civilizačními chorobami – aterosklerózou, avizují zvýšené riziko infarktu, mrtvice, tvorby krevních sraženin a Alzheimerovy choroby. Náš nový pobytový program má dát podnět ke změně životního stylu. Ve spolupráci s ostravským lékařem MUDr. Radanem Gocálem jej za naše lázně bude zastřešovat velice šikovná paní doktorka, která se zabývá i akupunkturou a jógou. Blíže již prozradím snad jen to, že v polovině srpna uskutečníme na toto téma jednodenní workshop, jehož účastníci zažijí takovou malou ochutnávku. Na něj pak v září naváže první turnus. Na začátku tohoto týdenního pobytu klienty vyšetříme a během něj jim pak nabídneme zdravější eventualitu životního stylu, mimo jiné s ubytováním na pokojích bez televizí a s velmi omezenou možností používat notebooky a mobilní telefony. Klientům se budeme věnovat opravdu intenzivně, aby si mohli vyzkoušet, že lze žít i jinak. Pokud v duchu tohoto programu vydrží pokračovat i doma a přijedou koncem roku na prodloužený víkend, na základě testů a laboratorních vyšetření jim doložíme, jak velkého zlepšení dosáhli.