Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Třeboň si připomněla 160. výročí Berty Huckové

Lázně Třeboň se specializují na léčbu pohybového aparátu, revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů a na rekondici. S obchodním ředitelem Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., Josefem Provázkem se potkáváme na otevírání lázeňské sezony v Třeboni 27. května 2017.
Co vás přivedlo do Třeboně, pane řediteli?
Dobrá nabídka a to, že zůstanu v lázeňství, ve kterém jsem jedenáct a půl roku pracoval v Piešťanech. Pak to byli i Divadelní spolek Kajetán a kamarádi. Třeboň jsem totiž navštěvoval už dávno předtím, než jsem odešel na Slovensko. Je tu krásný renesanční zámek, jehož kastelán je mým spolužákem z dob, kdy jsem studoval památkovou péči. Pořádali jsme tu spolu různé akce týkající se historie a s Divadelním spolkem Kajetán odehráli spoustu představení.

Umění promlouvat k lidem je pro obchodního ředitele dobrou výbavou.
Přesvědčit kupujícího ke koupi služeb nebo výrobků by vždycky mělo být podloženo nezkresleně podanými informacemi o parametrech produktu. Zásadním argumentem, proč využívat třeboňských lázní, je náš přírodní léčivý zdroj – třeboňská slatina, kterou používáme k léčbě a rehabilitaci pohybového aparátu. Dalším atributem, který do Třeboně přivádí hosty, je přírodní prostředí chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Část Třeboňské pánve, která byla v roce 1977 v rámci programu Člověk a biosféra zařazena mezi biosférické rezervace UNESCO. A samozřejmě krajinný reliéf vybízející k cykloturistice a rehabilitaci sportem.

Slavnostní otevírání lázeňské sezony probíhá jak ve městě, tak zejména v areálech lázeňských domů.
Nejedná se „jenom“ o otevírání lázeňské sezony, ale také o otevření hlavní turistické sezony v Třeboni. Po průvodu historickým centrem města zazněly na podiu v lázeňském parku Lázní Aurora oficiální projevy, kterých se zhostili starostka Třeboně Mgr. Terezie Jenisová, předseda dozorčí rady Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., Ing. Jiří Vopátek, jednatel Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., PhDr. Milan Kramárik a jihočeský biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, který tuto oficiální část završil tradičním svěcením léčebné slatiny. Letošní program otevírání lázeňské sezony v Třeboni připomíná sto šedesáté výročí narození Berty Huckové, jejíž jméno nese lázeňský dům Bertiny lázně. Její otec, učitel Václav Hucek, v Třeboni u Zlaté stoky postavil a v roce 1883 otevřel lázně, v nichž jako první začal v lázeňství využívat zdejší přírodní léčivý zdroj. Inspirovala ho k tomu právě jeho dcera Berta, jež trpěla revmatismem a jezdila se léčit do západočeských lázní. Jím založené lázně a jejich pokračovatelé systematicky využívají toho, že se Třeboňská pánev řadí k nejbohatším nalezištím rašeliny s vysoce léčebnými účinky.

Ve svém interview se současným předsedou Českého olympijského výboru Ing. Jiřím Kejvalem konstatuji, že si Třeboňské lázně oblíbili čeští olympionici a další sportovci (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Lázně a sportovci, to jde dohromady“).
Naše systematická spolupráce s Českým olympijským výborem a olympioniky, kteří výrazně přispěli k popularizaci našich lázní, se datuje od roku 1997, kdy předsedkyně Klubu olympioniků Dana Zátopková společně s bratry Svojanovskými dojednala jejich zdejší léčebné pobyty. Obdobně dobrou spolupráci máme také s paralympioniky. Jezdí k nám ale i fotbalisté a hokejisté, běžci, kajakáři a další sportovci.

Zájem o léčebné a wellness pobyty je v České republice tak vysoký, že v českém lázeňství dochází k vyrovnávání lázeňské sezony s tzv. mimosezonami.
Nelze se divit. Lidé si dnes daleko víc cení svého zdraví a dobré fyzické a psychické kondice. Ostatně podzim, zima i období, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, mají na Třeboňsku neopakovatelnou atmosféru. Samostatnou kapitolou je bezesporu období podzimních výlovů rybníků. Jihočeská zima bývá malebná. Uzdravujících účinků hřejivé slatiny si v tomto období hosté třeboňských lázní užívají dvojnásob.
Slatinné lázně Třeboň, s. r. o., což je oficiální název firmy od 1. ledna 2017, kdy proběhla fúze společností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., a Lázně Aurora, s. r. o., reagují na rostoucí poptávku svým investičním rozvojem. Majitel lázeňské společnosti, město Třeboň, rozhodl o rozšíření kapacity lázeňského domu Bertiny o sto lůžek ve čtyřhvězdičkovém standardu. Dojde také k rekonstrukci stávajících pokojů tříhvězdičkové kategorie a restauračního provozu. Pokud Národní památkový ústav posvětí a povolí projekt, mělo by se začátkem roku 2018 začít s výstavbou velice hezkého a moderního lázeňského centra.

Jaký standard nabízíte hostům samoplátcům nyní?
Mohou volit tříhvězdičkové nebo čtyřhvězdičkové ubytování. Tříhvězdičkový provoz mají Bertiny lázně, čtyřhvězdičkový lázeňský komplex Aurora. Oba nabízejí ubytování, stravování a kompletní portfolio léčebných a wellness procedur pod jednou střechou. Slatinné lázně Třeboň pro letošní rok připravily dva nové relaxační pobyty, do jejichž programu byly zařazeny novinky – lázeň v řasách Třeboňská Chlorella, kterou jsme připravili ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, dále pak koupele s živou magneziovou solí nebo se solí z Mrtvého moře, peloidokinezi­oterapie a mnohé další procedury.

Kam kráčí lázeňství?
Za vyšším standardem, tedy za lepším servisem a širší paletou poskytovaných procedur. To je to, na co současní hosté slyší. V dnešní době se totiž hodně prosazuje zdravý životní styl, to znamená i zdravé stravování a kvalitní relaxace a zábava.