Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Teplice zahájily 860. lázeňskou sezonu

Teplice 31. května 2014 zahájily osmistou šedesátou lázeňskou sezonu. Nicméně, léčivé prameny v teplickém údolí už byly známy před víc jak dvěma tisíci roky. Dokládají to nálezy římských a keltských mincí a šperků v Pravřídle. Projevovaný dík léčivé síle pramenů, potvrzuje, že teplické termy jsou jedny z nejdéle využívaných v Evropě. Zmínky z raného středověku hovoří o osídlení slovanským obyvatelstvem a založení benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele z podnětu královny Judity. V průběhu dalších století se využívání teplických pramenů stávalo záměrnějším a v souvislosti s tím docházelo k rozšiřování města. Stavěly se lázeňské domy, rozšiřovaly parky, sjížděla význačná klientela, na podzim roku 1712 např. car Vší Rusi Petr I. Veliký. Zlatým věkem Teplic je klasicismus. Po požáru v roce 1793, za vydatného přispění panovníků okolních zemí, Teplice opět získaly reprezentativní charakter a návštěvnost. Z panovníků tu byli např. švédský král Gustav IV., císařovna Marie Louisa, pruský král Bedřich Vilém III., císař František Josef I. Z význačných osobností Johann Wolfgang von Goethe či Ludwig van Beethoven.