Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Primátor otevřel první část brněnského podzemí

V sobotu 2. října 2010 v 11 hodin otevřeli symbolickým přestřižením pásky zástupci města Brna v čele s primátorem Romanem Vonderkou spolu s představiteli realizačních firem pro veřejnost první část brněnského podzemí – Mincmistrovský sklep. Náklady na stavební realizaci všech částí projektu budou činit přes 100 mil. Kč. Projekt je realizován ze sdružených prostředků Evropské unie a statutárního města Brna. Z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (oblast podpory 2.1 – rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch) Brno získalo 62 mil. Kč. Zbývající část hradí ze svého rozpočtu. Coby provozovatele a správce brněnského podzemí zastupitelstvo města Brna vybralo Brněnské kulturní centrum, jehož ředitelka Petra Kačírková první návštěvníky osobně provedla podzemím.