Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Pozitivní vliv na kondici

S generálním ředitelem společnosti Lázně Františkovy Lázně, a. s., Ing. Josefem Ciglanským se potkáváme v kavárně hotelu Savoy v prosluněných malebných Františkových Lázních. Rozhovor jsem zahájil konstatováním, že prevence šetří veřejné výdaje. Že skoro všem je jasné, že požárům, dopravním nehodám, povodním, krádežím, stávkám, pracovním úrazům a nemocem je lepší předcházet. Avšak někteří z těch, pro něž je řešení jejich následků byznys, to tak vidět nemusejí. A protože historii píší vítězové, tak právě jim zdravotní prevence před zhruba čtvrtstoletím v České republice vyklidila prostor.
České zdravotnictví, respektive stát se zdravotní prevencí moc nezabývají. Tomu odpovídají i strmě rostoucí veřejné výdaje na řešení důsledků absence zdravotněpreven­tivních programů. Přitom by léčebné lázeňství mohlo sloužit jako jeden z pilířů zdravotní prevence státu. Nejen z lidského, ale i z ekonomického hlediska, tedy z hlediska úspor, je totiž pro stát rentabilní zdravotní prevenci podporovat. Prosazování trendu předcházení nemocem lze proto vidět například u našich německých sousedů. Nejen německé zdravotní pojišťovny, ale i tamní firmy se preventivní zdravotní péči hodně věnují a vysílají své pojištěnce a zaměstnance na preventivní ozdravné pobyty.

Německé zdravotní pojišťovny pravděpodobně nejen proto, aby si udržely přízeň pojištěnců, ale také že si spočítaly, že předcházení nemocem jim umožňuje vynakládat méně finančních prostředků na léčbu a farmaka.
Bohužel, v České republice v současné době, co se této oblasti týče, nemáme k dispozici relevantní data, která by odrážela klady či zápory zdravotní prevence a ekonomického dopadu preventivních ozdravných programů na hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění. Kolik by při jakém procentuálním snížení nemocnosti svých pojištěnců zdravotní pojišťovny ušetřily za zdravotní výkony a farmaka, kolik peněz vydají na ten který typ léčebné péče a jak dlouhodobě je ta která jimi hrazená léčba účinná. Nicméně předcházení nemocem je jedním z hlavních témat, jimiž se zabýváme na půdě Svazu léčebných lázní České republiky. Připravujeme grantové schéma, které by umožnilo realizovat srovnávací výzkum a klinické studie. Porovnat u konkrétních indikací účinnost a ekonomickou rentabilitu balneoterapií s rentabilitou ostatních medicínských postupů a na základě klinických studií a dalších vědeckých poznatků doporučit rozsah jejich součinnosti.

Jaké léčebněpreventivní, rekondiční či regenerační programy nabízí vaše společnost Lázně Františkovy Lázně?
Je jich celá škála. Vyjma dětských speciálních jsou koncipovány pro všechny ostatní generace. Jak pro mladé lidi, tak pro osoby v produktivním věku a seniory. V nabídce pro mladší klientelu se snažíme ukázat, že pohyb a pobyt v přírodě, minerální koupele, slatinné zábaly a další balneoprocedury mají výrazně pozitivní vliv na jejich celkovou kondici. Poslední dobou poptávka nejen po léčebných, ale i po kratších léčebněpreventivně a relaxačních lázeňských pobytech roste. Spolu s tím u nás rostou počty samoplátců, kteří přijíždějí na kratší týdenní pobyty. Využívají zdejšího pro cyklistiku příznivého krajinného reliéfu a v odpoledních hodinách po procedurách, pokud netráví čas ve městě, navštěvují zejména aquapark či podnikají výlety po okolí. Rovněž sledujeme rozmach golfového turismu. V dosahu padesáti kilometrů je totiž několik golfových hřišť. Toho, že se golfisté rozhodli využívat k ubytování a regeneraci zázemí našich lázní, si samozřejmě velmi vážíme. Co se týče rekondičních a motivačních pobytů, naše lázeňská skupina má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou zaměstnavatelů, kteří k nám vysílají své zaměstnance na třídenní až týdenní pobyty. Tento segment trhu má do budoucna velký potenciál.

Pobyty v lázních přispívají i k povznesení ducha. Kdyby žil, jistě by to potvrdil i Jára Cimrman, jehož stěžejní propagátory – šiřitele jeho odkazu, tedy herce jeho divadla – bylo dnes možné potkat v ulicích Františkových Lázní.
Je pravdou, že kulturní a společenské vyžití je součástí lázeňské léčby. Většina lázeňských procedur je podávána v dopoledních nebo včasných odpoledních hodinách. Poté mohou lázeňští hosté a návštěvníci Františkových Lázní vybírat z široké nabídky kulturních, společenských a sportovních programů. Máme tu velice pěkné Divadlo Boženy Němcové, kde hostují divadelní společnosti z celé České republiky. Ve městě se pravidelně pořádají promenádní koncerty, na jejichž finančním zabezpečení se podílí většina poskytovatelů lázeňské péče ve Františkových Lázních. Naše společnost se stará o galerii Bromse, v níž vystavujeme díla českých, zejména místních umělců.

V Karlovarském kraji působí destinační agentura Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj. Co očekáváte od její činnosti?
Osobně jsem rád, že destinační agentura v našem kraji po mnoha letech diskusí vznikla. Její úlohou bude zejména marketing a propagace našeho regionu na trzích tuzemska a v zahraničí. Cílem by mělo být vytváření pozitivní image Karlovarského kraje. Jedno z žhavých témat, které komunikuje, vychází ze skutečnosti, že do Karlovarského kraje byla přivedena pravidelná letecká linka, která Karlovy Vary a vůbec západočeský lázeňský trojúhelník dvakrát týdně spojuje s německým Düsseldorfem. Hosté z Porúří tak mají možnost se k nám pohodlně dostávat. Avšak je třeba, aby o této možnosti věděli. Otevřít novou leteckou linku bez marketingové podpory a zejména pak masivní propagace znamená odsoudit ji k neúspěchu, a tak při jejím prosazování na německém zdrojovém trhu přeji destinační agentuře Karlovarského kraje a jejímu zřizovateli hodně úspěchů.