Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Oprava Šlechtovy restaurace

Areál Šlechtovy restaurace
je kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Po 2. světové válce však restaurace chátrala zcela bez využití, dvakrát vyhořela a v roce 2002 ji zasáhla povodeň. Předmětem rekonstrukce jsou historické jádro budovy, přistavovaný zadní trakt hlavní budovy (východní a západní část), východní přístavba, západní přístavba a vedlejší budova. Dále jsou součástí projektu původní sklepy, opěrná zeď, altán a zpevněné plochy.
„Šlechtova restaurace patří k významným pražským památkám. Její historie sahá minimálně do 16., respektive 17. století, od konce 19. století až do druhé světové války zde byla v provozu restaurace. Nyní, poprvé od války, poprvé od sametové revoluce, kdy se o rekonstrukci začalo opět hodně mluvit, máme reálné vyhlídky, že za dva roky touto dobou, tedy na začátku letní sezony, budou moci návštěvníci opět využít toto výjimečné místo pro odpočinek a společenská setkávání. Předání stavby k zahájení prací dojde již nyní v červnu,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Pražská památková rezervace slaví 25 let na Seznamu UNESCO
„V letošním roce uplyne 25 let od zápisu Historického centra Prahy, jedné z největších
a nejucelenějších městských památkových rezervací v Evropě, na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Oslavy výročí takto významné události, která znamenala oficiální potvrzení výjimečnosti historického centra Prahy v celosvětovém měřítku, doprovází řada odborných, kulturních i společenských akcí. Zejména pak mezinárodní konference, která se bude konat počátkem prosince tohoto roku a na kterou budou pozváni zástupci českých i evropských měst, která jsou na Seznamu UNESCO, významné české i zahraniční osobnosti společenského, politického a kulturního života,
ale také odborníci z oblasti památkové péče, architektury, urbanismu a historie, aby sdíleli své poznatky z ochrany a využití památek UNESCO. Konferenci bude doprovázet venkovní výstava v horní části Václavského náměstí věnovaná stavebním proměnám centra hlavního města v uplynulých desetiletích,“
řekl Jan Wolf.

Prahu rozezní hudební festivaly United Islands of Prague a Prague Metronome Festival
*„Parné letní dny nám již tradičně zpříjemní řada kulturních a společenských akcí. Milovníci kultury pití vína mohou ve dnech 24.–25. června navštívit Pražské vinice, příznivce festivalové sezony čekají další ročníky United Islands of Prague a Prague Metronome Festival. Ty, kteří tíhnou spíše ke klasické hudbě či jazzu, potěší další ročník Prague Proms. Všichni návštěvníci, tuzemští i zahraničí, nejen Pražané, si tak jistě vyberou to své a při svém putování můžou obdivovat a relaxovat nad sochami a výtvarnými objekty v ulicích Prahy v rámci projektu Sculpture Line“**, uvedl Jan Wolf.
Více na festivalových webových stránkách.

Rekonstrukce Divadla Na Zábradlí
Objekt Divadla Na Zábradlí byl naposledy rekonstruován v 70. a následně 80. letech, kdy se jednalo především o zafixování stavu a drobné nesourodé stavební úpravy. Do vlastnictví hlavního města Prahy byla budova divadla převedena v roce 1993 a provoz v ní bez jakýchkoli zásahů pokračoval až do současnosti. Skutečnost, že do stavební obnovy domu se neinvestovalo od poloviny 80. let, je hlavním důvodem pro celkovou rekonstrukci. Ta má zachovat autenticitu domu i divadelní scény a zároveň zkvalitnit provozní poměry vytvořením jednoduchého, univerzálního a inspirativního atria domu.
„Po konci letní sezony, až nám na dveře zaklepe podzim, se veřejnosti a divákům otevřou dveře Divadla Na Zábradlí, kde od září loňského roku probíhá kompletní rekonstrukce dvorany. O rekonstrukci divadla, již nerozlučně spjatého s životem a dílem Václava Havla, se hovořilo dlouho. Věřím, že zvolený velkorysý modernistický projekt, který ovšem ve spolupráci s památkáři zachovává charakter tohoto místa, by pana prezidenta Havla potěšil,“ dodal na závěr radní Jan Wolf.