Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Léčivé bahno XXI. století

S dr. Attilou Kvardou se potkáváme 19. května 2017 v maďarských lázních Hévíz na balneologické konferenci „1. Hévíz International Medical Mud Scientific Conference (Medical Mud the XXI. Century)“. Jejím pořadatelem je Hévíz Medicinal Spa & Saint Andrew Rheumatological Hospital, jejímž je dr. Kvarda generálním ředitelem.
Pane doktore, co bylo impulsem k uspořádání konference?
Prvním to, že se Hévízská léčba v roce 2015 stala nositelkou maďarské národní značky Hungarikum, která deklaruje, že se jedná o jedinečný, výjimečně kvalitní typicky maďarský produkt, a my se chtěli o své poznatky podělit s mezinárodní odbornou veřejností. Zároveň jsme od kolegů – delegátů konference – chtěli získat podněty a inspirace, díky nimž bychom mohli obohatit naše stávající balneologické postupy.
Druhým neméně významným podnětem bylo, že společnost Hévíz Medicinal Spa & Saint Andrew Rheumatological Hospital prošla náročným auditem a letos převzala certifikát pro léčebná lázeňská zařízení EuropeSpa med. Certifikace EuropeSpa med je pod patronací Evropského svazu lázní (European Spas Association – ESPA) a je jednoznačným stvrzením, že naše léčebné lázně odpovídají přísným požadavkům na špičkovou kvalitu, bezpečnost a servis. Přírodním léčivým zdrojem Hévíz Medicinal Spa & Saint Andrew Rheumatological Hospital je bahno z jezera Hévíz. Na základě výsledku auditu jsme se rozhodli efektivněji využít jeho vlastností a rozšířili spektrum jeho aplikací.

Kdo na konferenci vystoupil?
Jejím garantem byl státní podtajemník Ministerstva pro lidské zdroje Maďarské republiky doktor János Mészáros zodpovědný za poskytování zdravotní péče, který konferenci zahájil společně s poslancem Maďarské národní rady a pověřencem ministra pro rozvoj župy Zala Jenő Manningerem, primářem nemocnice Budai Irgalmasrendi Kórház, profesorem Tamásem Benderem a mou maličkostí. Dále vstoupil předseda Maďarské balneologické společnosti (Magyar Balneológiai Egyesület) profesor Pál Géher, jenž se zaměřil na systém klasifikace léčebných vod v Maďarsku. Na aplikace léčebně blahodárného bahna, jeho produkci a prodej se ve svém vystoupení zaměřil emeritní ředitel maďarského Národního ředitelství ozdravoven a lázní OGYFI doktor György Ákoshegyi. Primář naší nemocnice Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház doktor József Horváth se zabýval historií i současnou rolí Hévízu v maďarské balneologii a kolegyně z téže naší nemocnice, primářka Noémi Gyarmati, referovala o výsledcích účinků léčebného bahna z Hévízu získaných v rámci klinického výzkumu léčby pacientů trpících artrózou rukou. Profesor István Szabó z fakulty Georgikon Panonské univerzity v Keszthely se zaměřil na rašeliny v Hévízu a jeho okolí. Odborný asistent Katedry státních věd (Állattudományi Tanszék) doktor Ádám Bartos hovořil o aplikaci léčebného bahna z Hévízu při léčbě koní, jež otevírá nové možnosti využití a výzkumu tohoto přírodního léčivého zdroje. Ředitelka farmakologického a farmaterapeutického institutu PTE AOK profesorka Erika Pintér informovala o experimentálním výzkumu zaměřeném na protizánětlivé a bolest tišící účinky léčebné minerální vody a léčebného bahna z Hévízu. Tajemnice Maďarského balneologického sdružení (Magyar Balneológiai Egyesület) doktorka Ildikó Tefner hovořila o účincích léčebného bahna z Neydhartingu na kolenní artrózu. Revmatoložka doktorka Eszter Deák z Egru hovořila o poznatcích z léčby radonem. Doktorka Sára Széll přednesla příspěvek „Jeden z přírodních pokladů Makó, léčebné bahno z Maroš“. Přednáška místopředsedy Mezinárodní společnosti lékařské hydrologie a klimatologie (ISMH) profesora Antoanelly Fioravantiho z italské Sieny z Institute of Rheumatology prezentovala výsledky studie účinnosti a nákladnosti balneoterapeu­tických ošetření kolenní artrózy provedených v Itálii. Profesor Francisco Maraver z Professional School of Medical Hydrology, Faculty of Medicine, Completensse University of Madrid přednesl příspěvek „Peloidní výzkumy ve Španělsku v současnosti“. Profesor Jose M. Carbajo z téže fakulty téže univerzity se zaměřil na sirné minerální vody a na peloidy a jejich léčebný vliv na kvalitu života. O běloruské balneologii a praxi v tamních léčebných lázní hovořili doktorka Inna Poluyanova a doktor Yuri Palianski. Příspěvek doktorky Mariny Delić, ředitelky Institute for Physical Medicine, Rehabilitation and Rheumatology Dr. Simo Milošević JSC Igalo z Černé Hory, se věnoval účinnosti balneoterapeu­tického ošetření pacientů s Bechtěrevovým syndromem. Doktor László Irsay z University of Medicine and Pharmacy v rumunské Kluži Napoca delegáty seznámil s nejdůležitějšími zdroji léčebného bahna používaného v Rumunsku, jeho roztříděním a indikacemi. Doktor Attila Klimó ze Special Hospital for Rehabilitation v srbské Banje Kanjiza se zaměřil na třídění peloidů v Srbsku.
Konferenci spolu se mnou moderovali profesorka Erika Pintér, doktor Mihály Oláh, profesor Pál Géher, doktorka Annamária Berbmann a profesor Tamás Bender, který na závěr zhodnotil a ocenil vysokou odbornost příspěvků mluvčích konference. Řekl, že zodpověděly řadu aktuálních otázek, poukázaly na klady a zápory současného vývoje balneologie a potvrdily, že jsme se v Hévízu vydali správným směrem.

Státní podtajemník Ministerstva pro lidské zdroje Maďarské republiky doktor János Mészáros se ve svém vystoupení zabýval hospodářskými a medicínskými aspekty léčebného lázeňství.
Zejména pak jeho léčebněpreventivní funkcí, jejíž význam roste ruku v ruce s tím, jak se zrychluje vývoj, zvyšují nároky na pracovní výkonnost a stárne populace. V té souvislosti poukázal na ekonomické přínosy léčebného turismu pro Maďarsko, kdy je čím dál víc lidí ochotno investovat do svého zdraví, do udržení si dobré fyzické a psychické kondice a za zdravím cestovat. Kvitoval, že na rozdíl od některých zemí, rovněž se staletými lázeň­skými tradicemi, Maďarsko stále klade velký důraz na medicínskou, tedy odborněléčebnou stránku svého lázeňství, což se pozitivně odráží v rostoucí oblibě maďarských lázní a ruku v ruce s tím v každoročně narůstajících objemech příjezdů lázeňských hostů. V prodlužování délky jejich pobytů a hospodářském přínosu pro maďarskou ekonomiku jako takovou.

Součástí skupiny Hévíz Medicinal Spa & Saint Andrew Rheumatological Hospital je Spa Hotel Hévíz, který, jako jediný z hévízských hotelů, stojí v těsné blízkosti jezera Hévíz.
Ano, své hosty v hlavní lázeňské sezoně přivítá jeho další nově zrekonstruovaná část. Trvale se snažíme držet Spa Hotel Hévíz v co nejlepší formě. A protože nemáme tolik finančních prostředků najednou a ani nechceme připravit (zejména stálé) hosty o možnost bydlet v něm, jeho up grade realizujeme postupně rok co rok. Takže i ten příští budeme v jeho renovaci pokračovat. Momentálně je (na tříleté období) certifikovaným tříhvězdičkovým a čtyřhvězdičkovým hotelem. Certifikace platí do roku 2019. Do té doby jej chceme přebudovat do stavu, aby mohl být kompletně čtyřhvězdičkový.

České léčebné lázeňství trápí nedostatek lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, masérů, ale i číšníků a kuchařů. Co se týče vašeho personálu, ten se o nás a o další kongresové delegáty stará naprosto skvěle.
To bude i tím, že lidé, kteří v našich lázních pracují, jsou hrdí na své profese a na maďarské lázeňství jako takové. Pečujeme o jejich profesionální růst a organizujeme semináře a tréninky zaměřené na jejich odbornosti. Na zabezpečení těchto vzdělávacích akcí se podílejí i psychologové, neboť stěžejním prvkem dosahování úspěchu ve službách je pozitivní a vstřícný přístup personálu k hostům, aby se u nás mohli cítit jako doma a rádi se k nám vraceli.

České hosty k vám nepřivádí jen unikátní termální jezero, příznivý poměr ceny a kvality služeb či maďarská pohostinnost, ale také proslulá maďarská kuchyně.
V současné maďarské gastronomii se prosazuje návrat k tradiční regionální kuchyni. Nicméně narážíme na stejné výzvy, kterým čelíte v České republice. Jak svou tradiční kuchyni přizpůsobit současné době a stylu života, kdy už beztak víc než polovina populace hospodářsky vyspělých zemí má dík sedavému způsobu života a dalším příčinám nadváhu. Bohužel, pokrmy maďarské i české tradiční kuchyně energetickou vydatností odpovídají době, kdy měli lidé daleko víc pohybu a nezřídka vykonávali fyzicky namáhavou práci. Jsem proto přesvědčen, že v rámci inspirace maďarskou tradiční kuchyní by se naše současná měla zaměřit hlavně na pokrmy, jejichž významnou součást tvoří zelenina, luštěniny, pohanka, ovesné vločky, jáhly apod. A samozřejmě čas od času umožnit hostům okusit i jídla z dob našich babiček a dědů. Tedy nezapomenout na perkelt s haluškami, tokáň, paprikáš, hortobáďské roštěnky, na husí pečínku či vynikající husí játra, na různé druhy slaniny, paštiky, sýry či vyhlášené maďarské salámy a klobásy.

České aerolinie opět sobotu co sobotu létají z Prahy do Hévízu.
Tento krok českého národního leteckého dopravce vítáme a těšíme se, že i letos bude pokračovat vzestupný trend a Hévíz navštíví víc českých hostů než loni. Tento nárůst nás těší o to víc, protože i v Česku máte řadu skvělých léčebných lázní. Samozřejmě jsem rád, že Češi ke svému pobytu rádi volí Spa Hotel Hévíz. A asi nejen proto, že je přímo na břehu jezera a že mají bezplatný vstup do jezerního areálu, ale zřejmě i proto, že se v našem hotelu díky jeho ředitelce paní Edith Fodor dohovoří česky a slovensky.