Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Konstantinovy Lázně
leží uprostřed lesů jedné z ekologicky nejčistších oblastí Česka, v nadmořské výšce 520 m. První dochovaná písemná zmínka o jejich minerálním pramenu je z počátku 16. století. Roku 1803 byl u jeho vývěru postaven objekt s pěti lázeňskými kabinami a dvaadvaceti pokoji. V roce 1837 lázně kupuje Konstantin z Löwensteinu, po kterém nese obec od roku 1900 jméno. Do té doby se Konstantinovy Lázně jmenovaly Nová Ves – lázně. Roku 1872 Löwensteinové lázně prodali plzeňské společnosti, v jejímž čele stál JUDr. Franz Josef Pankraz. V roce 1901 byly Konstantinovy Lázně napojeny na železniční síť, byl do nich zaveden elektrický proud a vodovod. Byly zde vybudovány hotely a vily, kino a koupaliště. Zdejší lázně se od roku 1955 zaměřují na léčebnou prevenci a léčbu kardiovaskulárních chorob a na rekonvalescenci odléčených pacientů. Mezi další indikace patří choroby pohybového systému, výměny látkové a dýchacího ústrojí. Hlavní léčebné metody využívají zdejší železnatou hydrogenuhliči­tanovou sodnohořečnatou hypotonickou kyselku pojmenovanou po kardiologovi profesoru Bohumilu Prusíkovi.

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně

Nejnovější etapa lázní v obci Konstantinovy Lázně je spjata se vznikem akciové společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a. s., 1. května 1992, která úspěšně prohlubuje pověst zdejších tradičních lázní v nádherném přírodním prostředí s výbornými regeneračními a léčebnými výsledky. Spolu s léčebnými pobyty celoročně nabízí i wellness regenerační a relaxační programy. S JUDr. Josefem Pavlem se tu potkáváme 6. června 2017.
Pane doktore, co vás sem přivedlo?
Nabídka akcionářů Léčebných lázní Konstantinovy Lázně jít sem pracovat na pozici ředitele jejich společnosti. Ke Konstantinovým Lázním a okolí mám velmi osobní vztah, protože tu dvacet let bydleli moji rodiče. Je to kouzelné místo v nádherné přírodě. Tím, že není zasaženo průmyslovou výrobou, tu je velmi zdravé životní prostředí. Lázeňské pobyty tu mají dlouhou tradici. Ilustruje to i fakt, že jsme letos 20. května s monsignorem Františkem Radkovským zahajovali 214. lázeňskou sezonu. Na léčení k nám jezdí hosté hlavně s kardiovasku­lárními indikacemi a indikacemi týkajícími se pohybového ústrojí. Vedle léčebných kúr tu zajišťujeme i krátkodobější wellness pobyty zaměřené na detoxikaci, relaxaci a regeneraci. Součástí areálu našich lázní je velké wellness centrum. Rádi nás proto vyhledávají i turisté a cykloturisté. Katastrem obce Konstantinovy Lázně totiž prochází několik cyklostezek a značených turistických tras. Máme tu pětikilometrovou inlineovou dráhu a značené trasy pro nordic walking, takže spektrum účastníků relaxačních a regeneračních pobytů je u nás velmi široké.

Okolí Konstantinových Lázní je plné atraktivních cílů a námětů k výletům a vyjížďkám na kole, jako jsou zázračné poutní místo Panenky Marie ve skalnatém úbočí Hradišťského vrchu, vývěr minerální vody Studánka lásky, zřícenina hradu Krasíkova, Ovčí vrch s románskou rotundou, romantická zřícenina hradu Gutštejna, městečko Úterý z 13. století v kaňonu zlatonosného Úterského potoka protkaného středověkými štolami či pravěké sídliště Šipín.
Je to tak. Našim hostům tu proto jsou k dispozici i dva profesionální průvodci. Je tu spousta dobře značených naučných stezek. Tou nejznámější je stezka na Hradišťský vrch a ke Studánce lásky. Přímo nad námi na Hradišťském vrchu je keltské hradiště z halštatsko-laténské doby. Rovněž nedaleko leží staroslovanské bezemínské hradiště. Ve vzdálenosti do deseti kilometrů tu stávaly čtyři hrady, z nichž dva patřily českým panským rodům Švamberků a Gutštejnů. K zajímavým cílům patří i Bezdružice, kde je Železniční muzeum věnované historii železniční dopravy v Plzeňském kraji se zvláštním přihlédnutím k trati zdejší lokálky Pňovany–Bezdružice, dům Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a zámek s veřejně přístupným prohlídkovým okruhem honosně zařízenými dobovými interiéry a jednou z největších soukromých sbírek vycpaných a preparovaných zvířat a loveckých trofejí v Evropě.

Co ti, kteří vyjíždějí za živou lovnou zvěří?
Lovečtí hosté? Ti rovněž rádi využívají zázemí našich lázní a okolních honiteb. Často to bývá tak, že zatímco lovci vyrazí na lov, jejich doprovod zvolí některý z našich wellness balíčků a nechá se rozmazlovat fyzioterapeuty a maséry. Širokou nabídku a zázemí našeho wellness centra, kde jsou sauny, Kneippovy chodníčky, vyhřívaný bazén apod. a kde lze absolvovat řadu terapií a masáží, samozřejmě rádi využívají i ostatní hosté. O wellness, ozdravné relaxační a regenerační pobyty je velký zájem.

Možná i proto, že jste jedinými léčebnými lázněmi Plzeňského kraje a že jeho metropole, město Plzeň, je jedním z nejprůmyslo­vějších center České republiky.
Ano, jsme součástí Plzeňského kraje a spádovou oblastí pro Plzeňsko. Do Plzně je to odtud zhruba 45 kilometrů. Tamní podniky, ale také firmy odjinud včetně těch z dalších krajů k nám vysílají zaměstnance na léčebněpreventivní pobyty, takže zhruba padesát procent obratu naší akciové lázeňské společnosti tvoří krátkodobější wellness a incentivní pobyty, sportovní soustředění, firemní akce a konferenční akce. Zbylých padesát procent léčebné lázeňské pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami a samoplátci. A aby se u nás hostům líbilo, staráme se o ně i po programové stránce. V hlavní lázeňské sezoně proto programovou nabídku rozšiřujeme o koncerty pod širým nebem v amfiteátru lázeňského parku. Tím prvním letošním bude zahajovací vystoupení v rámci 21. Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň.

Lidé u vás investují do svého zdraví a vy zas do lidí, kteří o ně pečují, a také do lázeňské infrastruktury, vybavení a léčebných technologií.
Již několik let po sobě zaznamenáváme růst poptávky po pobytech v našich lázních. A přestože se stírá rozdíl mezi hlavní sezonou a mimosezonami, rekonstrukcím, obměnám mobiliáře a technologií se věnujeme hlavně v zimních měsících. V lednu a únoru jsme v hlavní budově zrekonstruovali vstupní halu, recepci plus některé související prostory. Především jsme ale provedli upgrade jednoho z vodoléčebných balneoprovozů, v němž podáváme procedury zaměřené na léčbu horních a dolních končetin. Zrekonstruovali jsme jej a vybavili moderními balenotechnolo­giemi. Pochopitelně, za zimu nejde udělat všechno, ale dbáme na to, abychom k rekonstrukcím využívali především zimní období a nenarušovali hostům hlavní lázeňskou sezonu.