Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


lázně - wellness - beauty - relax

Czech holidays – cestovní kancelář, s.r.o. působí na trhu od roku 1999. Zpočátku pod názvem Ingtours Praha a po změnách v držení základního kapitálu v roce 2004 pod stávajícím obchodním jménem. Zabývá se incomingem s vysokým podílem produktů z oblasti lázeňství, zejména českého a slovenského. Od r. 2003 firma rozšířila svoji nabídku také tuzemským klientům se zaměřením na léčebné pobyty, wellness, beauty a relax. 

Jednatele firmy Ing. Jana Kučeru jsem oslovil s tím, že katalog a internetová prezentace Czech holidays www.lazne.net zahrnuje širokou škálu pobytových míst a produktů.
Pro rok 2007 nabízíme sedmnáct lázní v Česku, jedenáct na Slovensku, sedm v Maďarsku a jedno v Německu. Na osmdesát objektů a velké množství rozmanitých programů a služeb. Pokud chce klient udělat něco pro své zdraví, např. naučit se návykům zdravého životního stylu, nebo touží-li jen po odpočinku, klidu a relaxaci, má z čeho vybírat. Velkou výhodou naší souborné nabídky lázeňských pobytových míst, léčebných, wellness, beauty a relax programů je uživatelský komfort, který mu naše cestovní kancelář poskytuje tak říkajíc „pod jednou střechou“.

Pane inženýre, jak vnímáte postavení lázeňství na území Česka a Slovenska?
Na téma českého a slovenského lázeňství jsem se vždycky vyjadřoval s respektem. Jednak kvůli jeho jedinečné historii a tradici a dále, dnes už u řady z lázeňských subjektů, i kvůli masivním investicím do infrastruktury, vybavení a lidských zdrojů. Je zřejmé, že lázně, které vsadily na budování kvalitního zázemí a programů pro samoplátce, jsou v předstihu oproti těm, které celé roky spoléhaly pouze na klientelu zdravotních pojišťoven. V našem katalogu tak najdete kvalitní, vyselektovaná lázeňská místa, resp. objekty, nabízející velmi atraktivní paletu různě zaměřených programů – wellness, manažerských, relaxačně-víkendových až po léčebně lázeňské pobyty.

Komu zejména je určena nabídka Czech holidays?
V rámci incomingu je kupujícími lázeňských pobytů ponejvíce seniorská klientela z Německa, eventuálně z Rakouska, kterou přivážíme ve spolupráci s našimi obchodními partnery v teritoriích. Přímí zákazníci, knihující po internetu, se zajímají více o wellness pobyty. Gró naší tuzemské klientely tvoří lidé produktivního věku ze sociálně středních a vyšších vrstev a firemní zákazníci. Spousta firem už totiž pochopila, jak významnou roli sehrává prvek incentivních produktů při motivaci zaměstnanců, nebo sociální politika zaměstnavatelů. Právě tento trend nás velice těší a věříme v jeho další rozvoj. Naší výhodou je, že můžeme zprostředkovat firmám různé destinace, resp. program, což většina firemních zákazníků při spolupráci právě s námi oceňuje.

Pana Martina Kubelky, který do Czech holidays nastoupil po osmnáctiletém působení v zahraničí, jsem se zeptal, jak jsou venku vnímány lázeňské destinace v Česku a na Slovensku.
Mojí parketou bude, kromě dalšího rozvoje produktu pro tuzemskou klientelu, dělat obchody z oblasti Beneluxu a z anglicky hovořících destinací. U zahraničních klientů (obzvláště pak těch opakovaně vyhledávajících lázeňské pobyty) mají české a slovenské lázně vysoké renomé. Zasloužily si to úrovní služeb, odborností i všeobecnými poměry. Zahraniční zákazníci vědí, že Česko i Slovensko jsou země s nepřeberným množstvím atraktivních turistických cílů, kde lze strávit krásnou a zajímavou dovolenou. My jim v tom budeme vycházet vstříc i tím, že kromě klasických produktů lázeňství hodláme nabídku cestovní kanceláře Czech holidays rozšiřovat o kombinované pobyty typu wellness a lyže, golf, kultura atd.

www.czech-holidays.cz
www.lazne.net