Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Klubový den ACK ČR v hotelu
Voroněž

Perfektními službami svého kongresového centra vytvořil v Brně rámec Klubovému dni Asociace cestovních kanceláří ČR hotel Voroněž. Jeho ředitel Ing. Josef Kulíšek přítomným představil nejen služby Interhotelu Voroněž a.s., ale i nedávno založenou Agenturu cestovního ruchu jižní Moravy a jejího mediálního koordinátora pana Jiřího Morávka. Místopředseda ACK ČR a předseda představenstva EuroAgentur Hotels & Travel a.s. pan Viliam Sivek v úvodním slovu konstatoval, že výsledky v incomingu, outgoingu i v domácím cestovním ruchu předčily předloňský rok a že i prognózy vypadají dobře. Jak ukázala analýza incomingu, provedená v loňském roce ACK ČR, pro další rozvoj incomingu chybí především kvalitní služby v náležitém rozsahu a spektru, namnoze i profesionální přístup k hostům a většinou i dobrá dopravní dostupnost turistických atraktivit. Naopak přetrvává šizení, nekalá soutěž, okázalá nabídka sexuálních služeb a další nešvary. Ke zlepšení situace proto ACK ČR navrhla tato opatření:

 • Uzákonit vyšší alokaci daňových výnosů z cestovního ruchu do míst, kde byly vytvořeny, jako motivaci a zároveň zdroj zvyšování úrovně turistického místa/regionu.
 • Koncentrovat prostředky státu/EU přednostně na podporu dobudování míst s největším potenciálem rozvoje incomingu (vč. jejich dopravní dostupnosti) a na tato místa s předstihem postupně zaměřit propagační kampaně v zahraničí.
 • Zvýšit účinnost kontrol a postihů nelegálního podnikání a šizení spotřebitele v oblasti taxislužby, nelegálních průvodců, ubytovatelů, zprostředkovatelů turistických služeb, překupníků vstupenek, restaurací atp.
 • Zajistit výchovu a motivaci pracovníků ve službách cestovního ruchu, sledovat efektivitu využití grantů EU v této oblasti jako základ pro další operační programy.
 • Zlepšit dopravní systém v Praze – zajistit dostatečnou dostupnost hotelů, kulturních a kongresových objektů turistickými autokary, jakož i dostatečnou síť a kapacitu parkovišť a nástupních/výs­tupních hran v centru.
 • V procesu udělování českých víz ve zdrojových zemích výrazně upřednostnit organizované turisty, zejména skupinové zájezdy organizované českými cestovními kancelářemi/a­genturami a účastníky kongresových akcí; zjednodušit a zrychlit udělování víz pro tyto skupiny.
 • Všude, kde jsou pro to předpoklady, preferovat kvalitu turistiky před kvantitou, organizovaný incoming před nahodilým a vytvářet k tomu podmínky ve službách i v zacílení propagace. Propagaci míst s dostatečnou popularitou směrovat výlučně ke zkvalitnění návštěvnického spektra a k rozložení poptávky v čase a prostoru; k tomu vytvořit potřebné předpoklady (atraktivní programy, kvalitní služby).
 • Sjednotit propagaci ČR v zahraničí, podporovat návaznost státní/regionální propagace s komerční nabídkou na akcích cestovního ruchu v zahraničí a podporovat účast incomingových firem na těchto akcích, podobně jako je podporována účast zbožových exportérů resortem průmyslu a obchodu.
 • Zlepšit práci zahraničních zastoupení ČR, ČCCR pro podporu incomingu (a účelně je sjednotit), využívat PR, pro zvaní zahraničních televizních štábů využívat i kombinaci s jejich prostředky vyčleněnými v jejich rozpočtech na turistické apod. pořady.
 • Do prezentace České republiky a zvláště regionů vnést moderní prvky, dynamiku a život.
 • Soustavně zajišťovat informovanost a erudici regionálních pracovníků v oblasti cestovního ruchu.
 • Nadále podporovat informační propojení regionů s incomingovými cestovními kancelářemi a agenturami, organizovat setkání, poznávací trasy a speciální workshopy a zintenzivnit zpětnou vazbu a její využití.
Eva Mráčkováwww.ackcr.cz
www.voronez.cz