Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Garance kvality léčebné péče

S MUDr. Eduardem Bláhou hovořím 25. dubna v Mariánských Lázních, krátce po skončení valné hromady Svazu léčebných lázní České republiky, jejímž byl zvolen staronovým prezidentem.
Pane doktore, jaký byl pro léčebné lázně v České republice uplynulý rok?
Pro většinu z nich úspěšný. Po letech intenzivního úsilí a bojů proti vytěsňování léčebného lázeňství ze systému veřejně dostupné zdravotní péče a následného vzpamatovávání se ze skokové „regulace“ balneoterapie nastal relativní klid. Většina léčebných lázní tak svou pozornost daleko víc zaměřila na vlastní rozvoj. Radost z růstu poptávky a obsazenosti jim ale kalí obavy z nedostatku lidských zdrojů. Zejména z personálního zajištění léčebných pracovišť. Růst mzdových nákladů vede naše členská zdravotnická zařízení k úvahám, jak své služby modifikovat, aby byly s to udržet pozitivní trend vývoje.

Jak lázně hodnotí činnost Svazu?
Jak jsem řekl ve svém projevu. Stále ještě existují ty, pro které je indikátorem míra úspěšnosti dohodovacích řízení, ale většina již svaz i jeho činnost vnímá komplexněji, a jak ukázala plná podpora stávajícímu představenstvu, hodnotí ji kladně. Výsledky dosažené v cenových jednáních rozhodně nejsou špatné. Čtyřprocentní zvýšení jednotkových cen sice Svaz léčebných lázní musel prosadit až na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR, ale ověřil si, že to i přes nesouhlas pojišťoven jde.

Loni jsme hovořili o sporech léčebných lázní s autorskými svazy.
Ze soudních verdiktů týkajících se těchto sporů přetrvává u léčebných lázní frustrace. Predikovat, jak budou soudy rozhodovat, je nemožné. Popisovat, co všechno Svaz léčebných lázní a jeho členové soudům předložili, to by byl dlouhý výčet. Avšak tlak nebyl zbytečný. Ochranný svaz autorský (OSA) ze svých požadavků i principů hodně ustoupil. Kdo by před dvěma lety věřil, že se licenční platby budou snižovat procentem neobsazených lůžek? Absurdita některých soudních verdiktů a přístup státních dozorových orgánů navíc zásadně pomohly při obhajobě zdravotnického stropu sazeb v novele autorského zákona. Přesto jsme přesvědčeni, že je třeba alespoň některé ze sporů s těmito svazy dotáhnout až k ústavní stížnosti a Ústavnímu soudu k určení, zda se Nejvyšší soud svým obratem o sto osmdesát stupňů nedopustil výkladu kontra legem. Zda rozdělením právního řádu na dva podsystémy léčebným lázním neodepřel ústavou zaručenou právní jistotu. Pragmatik by snahu o takové morální vítězství mohl označit za zbytečnou a neefektivní. My ale věříme, že je důležitá pro všechny budoucí možné kolize tuzemského práva s evropskými směrnicemi. Výsledek od Ústavního soudu je navíc důležitý i proto, že zdravotnická výjimka v autorském zákonu zůstala i po jeho novele a Svazem léčebných lázní prosazený druhý stupeň ochrany zdravotnických zařízení se aplikuje pouze tehdy, pokud by byla tato z nějakého důvodu překonána. A to se může stát až rozhodnutím Ústavního soudu. Paragraf 98e (odst. 4) autorského zákona nově stropuje platbu zdravotnických zařízení na maximálně 25 % nejnižší sazby. Na základě zkušeností členů Svazu léčebných lázní s Ochranným svazem autorským lze ale očekávat, že OSA bude hledat kličky, jak toto ustanovení obejít.

Tak to jste vyhráli legislativní bitvu.
Hodnota prosazení této úpravy zákona vyniká o to víc, že z takto zásadních návrhů na omezení strmé eskalace požadavků kolektivních správců prošla, navzdory jejich lobbistické pavučině, jako téměř jediná.

Jaké jsou priority Svazu léčebných lázní pro rok 2017?
Garance kvality poskytované léčebné lázeňské péče je naší trvalou prioritu. V letošním a příštím roce bude ale díky volbám klíčové potvrdit a udržet dobré vztahy s Ministerstvem zdravotnictví ČR. K dalším našim prioritám patří valorizace úhrad komplexní lázeňské péče tak, aby držela krok s valorizací úhrad v nemocnicích. Dále vyjednání vyvážené rámcové smlouvy s VZP a Svazem zdravotních pojišťoven ČR pro další osmileté období. A v té souvislosti mimo jiné ubránit možnost požadovat doplatky za nadstandard a odmítnout kontingent bez finanční garance ze strany zdravotních pojišťoven. V prostředí novely autorského zákona sjednat hromadnou licenční smlouvu po vzoru Asociace hotelů a restaurací ČR a spory s OSA a Intergramem dotáhnout do fáze ústavní stížnosti. Dalšími prioritami jsou prosazení novelizace lázeňského zákona, lázeňských statutů, účelné využívání lázeňské taxy a narovnání jejího výběru. Existenční prioritou pak zasazení se o zjednodušení nostrifikačních kritérií pro zahraniční odborníky – lékaře, zdravotní sestry a bratry a fyzioterapeuty – a o zjednodušení kvalifikačních kritérií lékařů, fyzioterapeutů či sester tak, aby medicínský obor léčebného lázeňství zůstal dlouhodobě udržitelný. V této souvislosti se k prioritám Svazu léčebných lázní řadí i podpora (zejména grantovou politikou) vědecké činnosti v oblasti balneologie a aktivizace lázeňských lékařů. Ruku v ruce s tím i podpora etablování ESPA (European Spas Association) certifikace v České republice, což by mohlo přispět i k ozdravení dozorové funkce státu a k narovnání podmínek hospodářské soutěže mezi poskytovateli zdravotnické péče.