Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Galerie Středočeského kraje

GASK / Galerie Středočeského kraje své prostory oficiálně veřejnosti otevřela 8. května 2010 v Kutné Hoře. Ve svém sídle, v bývalé Jezuitské koleji, působivé raně barokní dominantě tohoto malebného města s výraznou kulturní tradicí, disponuje rozlehlým prostorem, a je tak druhou největší galerií v České republice.

Název Galerie Středočeského kraje,
zkráceně GASK, je novým pojmenováním instituce, zřízené a provozované Středočeským krajem od začátku 60. let. Od svého založení vystřídala několik jmen i sídel. V letech 1990 až 2009 existovala pod názvem České muzeum výtvarných umění. GASK je novou etapou tohoto svého předchůdce a zároveň i jeho novou transformací. Nová identita instituce reaguje i na prostorovou „katapultaci“ do objektu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Respektuje dispozice dané historickou lokalitou a architekturou. Své cíle a poslání však definuje tváří v tvář současné realitě. Dominantě minulosti je nezbytné úspěšně konkurovat adekvátním propojením a sladěním se současností, se současnou praxí výstavních institucí, s aktuálními pozicemi odborného výzkumu umění 20. a 21. století a především s realitou současného diváka.

Program instituce
je, oproti předchozímu, změněn téměř ve všech aspektech. Nejedná se o experimentá­torskou vizi, ale o aktivní reflexi současných standardů a zároveň o účelné využití kapacit, které jsou v rozlehlých prostorách Jezuitské koleje k dispozici. Základním předpokladem úspěšného provozu v daných prostorových podmínkách je diverzifikace programu v jednotlivých segmentech a důraz na síť doprovodných událostí aktivizujících zájem široké veřejnosti i místních komunit v rámci kraje, okolních měst i samotného města Kutné Hory. Kvalitou a šíří záběru je však působnost programu GASKu celostátní a čitelná mezinárodně. Jako krajská galerie nemá přímou souvislost s oblastní tvorbou, nezastupuje pouze regionální umělce a není vázána k prezentaci jejich děl. GASK je potvrzením toho, že krajská instituce může „nabrat nový dech“ a začít realizovat program, který obstojí nejen v konkurenci domácích „centrálních“ institucí, ale i v zahraničním poměřování.

U zrodu Galerie
Středočeského kraje se do jejího vedení postavil nejmladší umělecký tým na poli české galerijní scény. Jeho snahou je prolomit zažité stereotypy v českém uměleckém prostředí a ukázat, že lze pojímat věci i jiným způsobem. V rámci této ambice chce GASK oslovovat co nejširší publikum. Vytvořit kultovní místo, kam se lidé budou rádi vracet.

GASK, inspirovaný
konceptem nejznámějších světových galerií, jako jsou Centre Georges Pompidou v Paříži, Tate Modern v Londýně nebo MoMA v New Yorku, se snaží na více než třech tisících metrech čtverečních poskytovat v České republice ojedinělý přátelský galerijní prostor, v němž se v rámci umění, které prezentuje, neuzavírá žádnému časovému období ani formám umění. Vizi svého výstavního programu, na jehož utváření se podílí i zahraniční kurátoři a umělci, představil GASK poprvé návštěvníkům hned při oficiálním zahájení provozu galerie. Výstavní program kurátorského týmu GASKu je založen na principu diverzifikace, který umožní prezentovat vždy paralelně několik výstavních projektů. V tomto duchu tedy představil GASK premiérově hned čtyři výstavy, pozoruhodné nejen obsahem, ale rovněž zajímavým koncepčním pojetím a instalací. Jeden z projektů, s názvem „Sbírka 1 2 3“, mimo jiné také ozřejmil zcela novou koncepci GASKu, kterak vůbec veřejnosti představovat svůj sbírkový fond. Namísto klasických rozsáhlých stálých expozic chce GASK umění ze svých sbírek prezentovat proměnnými, různě zaměřenými menšími výstavami. Výstavou „Sbírka 1 2 3“ tak bylo vůbec poprvé postupně veřejnosti odkryto umění z depozitáře GASKu. Navíc podle netradiční koncepce spočívající v řazení sbírky podle akviziční chronologie, tedy podle data získání díla do sbírky, a to nejen těch významných, ale i těch méně významných kusů. V rámci tří časových období, od 60. let přes období normalizace až po současnost, se otevřel časově autentický pohled do sbírky, odrážející nákupní politiku a koncepční proměny instituce v průběhu její historie. Kolekce sbírky GASKu obsahuje české umění 19. a 20. století. Zastoupeni jsou např. autoři nové české moderny z počátku 20. století (Osma, Josef Čapek, Emil Filla), předválečného a meziválečného umění (např. Jan Zrzavý, Toyen, Jindřich Štyrský, Josef Šíma), ucelený soubor autorů ze Skupiny 42 (např. Kamil Lhoták, František Gross, Ladislav Zívr), František Tichý, František Muzika, český novoromantismus, secese a symbolismus (Vojtěch Hynais, Jakub Schikaneder, Stanislav Sucharda, Antonín Slavíček, František Kupka) a mnozí další, až po současné umění.

Emil Filla, archiv umělce
U příležitosti svého otevření GASK kromě výše zmíněné výstavy připravil pro návštěvníky pohled do osobního vizuálního archivu malíře Emila Filly (Emil Filla, archiv umělce) nebo část unikátní sbírky konceptuálního umění skupiny Erste Group, zaměřené na umění postsocialistických zemí střední a východní Evropy s názvem „Kontakt“. Tato sbírka byla prezentována vůbec poprvé v České republice.

V expozici „Iluminace“
bylo možno přijít obdivovat po dobu tří měsíců vzácnou středověkou iluminaci, ojedinělou památku české středověké knižní malby pocházející z Kutné Hory, kterou na konci roku 2009 vydražili zástupci GASKu v Londýnské aukční síni Sotheby’s a významně tak obohatili sbírkový fond galerie, ale hlavně navrátili tím tuto kulturní památku zpět do místa svého původu. Styl provedení rozměrné miniatury, pravděpodobně titulního listu dnes již zřejmě neexistující chorální knihy, jenž s citlivým smyslem pro detail zobrazuje těžbu a zpracování stříbra, odkazuje k přední pražské iluminátorské dílně 15. století. Autoři doplnili tuto komorní expozici několika dobovými artefakty, které svou proveniencí a charakterem dokreslují výtvarnou i myšlenkovou úroveň tehdejší Kutné Hory, aby tak poukázali na význam tohoto města, které díky svému bohatství plynoucího ze stříbrných dolů patřilo k nejvýznamnějším kulturním centrům ve střední Evropě. Výstava iluminace předjala rozsáhlou expozici věnovanou umění za vlády dynastie Jagellonců, kterou GASK plánuje na rok 2012.

Lektorské centrum
V GASKu také probíhá progresivní činnost Lektorského centra, které připravuje atraktivní a bohatou škálu aktivit pro všechny, kteří se zajímají o výtvarné umění a chtějí se s ním hlouběji seznamovat, od dětí předškolního věku až po seniory, a to formou otevřeného ateliéru, nápaditých dílen a workshopů. Pestrý program Lektorského centra nezapomíná na handicapované občany a sociální menšiny. Pro nevidomé Lektorské centrum nechalo zpracovat iluminaci a pár dalších uměleckých děl ze sbírky GASKu do reliéfní podoby rozeznatelné hmatem a doplněné komentářem v Braillově písmu. Další významný počin Lektorského centra je GASKtour – mobilní lektorský program pro studenty středních škol a gymnázií na bázi interaktivní a zábavné soutěže zaměřené na výtvarné umění, architekturu a film odehrávající se v prostorách a blízkém okolí speciálně upraveného londýnského patrového autobusu (double-deckeru), který objíždí středočeská města.

Bezbariérový přístup
Vnitřní prostor galerie je uzpůsoben bezbariérovému přístupu. K dispozici je dětský koutek a také přebalovací pulty. GASK má rovněž svůj kvalitně vybavený Book Shop s pestrým výběrem publikací od předních českých nakladatelů, katalogů k výstavám a zajímavých knížek pro děti. Sousedící Designstore nabízí výběr designových předmětů od klasiků současného českého designu i od představitelů nejmladší české designérské generace. V obchodě jde autorům konceptu Designstore zejména o jasné vyprofilování směru, který bude prezentovat naši designérskou scénu a který by vytvořil odbornou platformu pro současný design. Vzniká tu nová pozice na poli současného designu, která se bude opírat především o kvalitu, zajímavý pohled a koncept.

Současný český design
Zajímavostí je i experimentální výstavní prostor pro prezentaci současného českého designu s názvem Whitebox. Jde vlastně o komorní „galerii v galerii“ o ploše 25 m2, určenou pro krátkodobé výstavy mladých českých designérů ve formě instalací a prezentací.
Nalezneme zde také odpočinkovou zónu s barevnou nástěnnou kresbou časové osy, na které jsou zábavnou formou zaneseny jednotlivé etapy vývoje výtvarného umění. Odpočinout si lze během procházení se po expozicích i na upraveném nádvoří Jezuitské koleje, kde je v letních měsících v provozu zahrádka patřící ke kavárně. Zde na nádvoří mají také návštěvníci, jež si s sebou přivedou psy, možnost uvázat je a napojit.

Šatny a úložné skříňky
Uvnitř objektu samozřejmě nechybí šatny a úložné skříňky, od kterých nedostanete klíč s číslem, ale se jménem výtvarného umělce, ať již zastoupeného ve sbírce nebo podílejícího se na výzdobě GASKu. Galerie totiž aktivně spolupracuje s mladými umělci. Dětský koutek vyzdobila kresbami nositelka Ceny Jindřicha Chalupeckého Eva Koťátková. Autory designu autobusu pro GASKtour jsou finalisté této ceny Jiří Franta a David Böhm, kteří jsou také autory nástěnné kresby časové osy dějin umění.

Doprovodné akce
V GASKu probíhají v průběhu celého roku rozmanité doprovodné akce, jejichž cílem je oživovat a obohacovat jednotlivé výstavní projekty, i když se jedná o akce bez přímé návaznosti na samotný výstavní program. Jedná se například o rezidenční pobyty domácích a zahraničních umělců či kurátorů, kterým je umožněn pobyt a tvorba v Kutné Hoře. Dále se pořádají odborné konference a sympozia a další doprovodný program se pořádá zejména v letních měsících na nádvoří Jezuitské koleje, kde bylo k těmto účelům zprovozněno hlediště a je zde zapojována mobilní scéna. Tento program zahrnuje koncerty, filmové projekce, divadelní představení, performance apod. Již letní sezona 2009 nabídla první, resp. nulté vydání takové exteriérové akce – festivalu alternativní hudby Creepy Teepee, který ihned vzbudil pozornost na poli svého žánru. Do prostoru kavárny, která se v pravidelných intervalech mění na Kinokavárnu, mohou návštěvníci přijít na promítání zajímavých a hodnotných snímků kvalitní české i světové kinematografie, vybírané podle pečlivé dramaturgie, navíc za příznivou cenu.
Přijet do Kutné Hory navštívit GASK a Jezuitskou kolej můžete každý den, kromě pondělí, každému je jistě co nabídnout.
Lucie Petráčková

Otevírací hodiny:
úterý až neděle, 10 a 18 hodin