Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


EUROSPA med,
české lázeňské společnosti to myslí vážně

Hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla jsem se zeptal, k jakému posunu došlo za uplynulý rok v rámci prosazování se českého léčebného lázeňství.
Určitě se podařila spousta věcí, ale myslet si, že není třeba propagovat naše tradiční léčebné lázně, by bylo chybou. Konkurence je velká a narůstá. Zejména v souvislosti s rozšiřující se Evropskou unií a zmenšujícími se předsudky vůči úrovni lázeňství v nových členských zemích. Ačkoliv podstata českého lázeňství stojí na unikátních přírodních léčivých zdrojích, na prověřených tradičních a ruku v ruce s balneologickým vědeckým výzkumem zdokonalovaných léčebných postupech, na odborně vysoce erudovaném lékařském a zdravotním personálu, nelze spoléhat na podstatu. Je nezbytné věnovat se propagaci a obchodní propagandě ven i v rámci tuzemska do vlastních řad. Neustále hledat a otevírat nové zdrojové trhy, z nichž by k nám mohli přijíždět další lázeňští hosté. Jako zadělávání si na problém vidím, že teritoriální orientace českých léčebných lázní (a tím míním i slezské a moravské) v postatě zůstává tatáž. Soustřeďuje se (ba omezuje) na tradiční destinace: Německo, Společenství nezávislých států v čele s Ruskou federací a na některé arabské státy. V bytostném zájmu českého lázeňství ale je umět účinně oslovit další země. Skandinávii, Polsko, Pobaltí atd. tak, abychom mohli diverzifikovat rizika vyplývající z případných otřesů na zahraniční scéně. Nemůžeme si dovolit být zahleděni sami do sebe a přesvědčeni, že o nás každý ví. Spoléhat na to, že jsme jedineční. Tento vzkaz je určen nejen subjektům podnikajícím v českém lázeňství, ale zejména čelným politikům a dalším významným činitelům, do jejichž kompetencí spadá péče o orientaci krajů a státu v oblasti zahraničního obchodu, jehož významnou (byť specifickou) součástí je nejen lázeňská, ale i ostatní léčebná péče poskytovaná zahraničním pacientům na území České republiky. A o tom, že v přístupu k cizím státním příslušníkům čerpajícím u nás léčebné úkony má české zdravotnictví (vyjma léčebného lázeňství) obrovské rezervy, svědčí neschopnost vymoci z řady těchto zahraničních „klientů“ úhrady za jim poskytnutou rychlou zdravotní pomoc, transfery, léčebné úkony a hospitalizaci. V tomto Česká republika do Evropy dosud nedošla. Tyto (údajně) nevymahatelné pohledávky významně zatěžují veřejný zdravotní systém České republiky, neboť z něho každoročně odčerpávají mnohamilionové částky.

No, řadě činitelů výrazně ovlivňujících směrování českého zdravotnictví je to (zdá se) jedno. Praktikují cosi ve smyslu pijácké písně: „Nám je to jedno. Na nás to neplatí. My si dáme zahrát, on to někdo zaplatí…“ Těmito „velkorysými“ nezřídka ustrkované české léčebné lázeňství je na tom ale diametrálně jinak. A to subjekty v něm působící investují nejen do kvality – zdokonalování léčebné péče a dalších služeb, ale i do zkrášlování území měst a obcí, v nichž působí.
Pochopitelně, protože i tato infrastruktura sehrává v oblasti léčebného lázeňství klíčovou roli při získávání a udržení si zahraniční a domácí klientely. Vlastníci lázeňských společností a objektů investují opravdu velkoryse. I díky tomuto přístupu je české léčebné lázeňství součástí evropské špičky.

Pane hejtmane, potkáváme se v mariánskolá­zeňském sanatoriu Royal, které je jako jedno ze čtyř léčebných lázeňských zařízení České republiky držitelem evropského certifikátu managementu jakosti EUROSPA med. Přičemž vůbec prvními lázněmi v Evropě, kterým byl (s pořadovým číslem „1“) udělen, byly Anenské slatinné lázně v Lázních Bělohrad.
Všem českým držitelům certifikátu EUROSPA med bych chtěl poděkovat, a jako hejtman Karlovarského kraje samozřejmě i tomu našemu – Lázeňskému sanatoriu Royal. Také z toho příkladu vyplývá, že to české lázeňské společnosti myslí vážně. Že dělají maximum pro to, aby mohly uspět na evropských i mimoevropských trzích. O tom, že je to správná cesta, svědčí fakt, že se tento trend nehodí jejich konkurenci. České lázeňské normy jsou totiž téměř tak tvrdé jako kritéria certifikátu managementu jakosti EUROSPA med. A i díky tomu má české léčebné lázeňství při certifikacích určitý náskok a velkou šanci přilákat nové hosty.

www.kr-karlovarsky.cz