Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Dostat pacienta po kardiochirurgickém zákroku co nejdřív do aktivního života

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se orientují zejména na léčbu kardiovaskulárního systému. Umí účinně léčit lidi, kteří mají problémy se srdcem či cévami. Díky modernímu přístrojovému vybavení a špičkovým specialistům tam dokáží vyhodnotit aktuální zdravotní stav člověka a říci mu, jaké mu hrozí potenciální nebezpečí, že se potká s kardiovasku­lárními problémy, na které mimo jiné umírá v České republice přes 52% obyvatel. Je zde malebná příroda, čisté životní prostředí, což umožňuje kromě léčby a prevence rovněž „jen“ trávit pobyt relaxem, sportem či zejména ženám udělat něco pro svůj vzhled. Rozhovor s předsedkyní představenstva a výkonnou ředitelkou lázní Ing. Irenou Gladišovou a členem dozorčí rady a ředitelem pro vnější vztahy primářem MUDr. Jiřím Leisserem jsem začal konstatováním, že české léčebné lázeňství je postaveno právě na vysoké odborné a profesní úrovni lidí a blahodárných uzdravujících účincích přírodních léčivých zdrojů.
Ano, a obojím Lázně Teplice nad Bečvou a.s. disponují. Naším „rodinným stříbrem“ je přírodní léčivá kyselka, která obsahuje obrovské množství kysličníku uhličitého. Tím, že se kysličník uhličitý při celkové vanové koupeli vstřebává povrchem těla, způsobuje intenzivní prokrvení organismu a jeho regeneraci. V lázeňském sanatoriu Bečva se nám podařilo vybudovat špičkové kardiorehabilitační centrum evropského formátu, a to jak po stránce přístrojového vybavení, tak i personálního obsazení. Pacienty vyšetřujeme i pomocí spiroergometrie. Jsme držiteli jediného zařízení tohoto typu v rámci českých léčebných lázní. Provádíme komplexní screening organismu z hlediska rizika kardiovaskulárních onemocnění a v rámci biochemického vyšetření krve jako jediné lázně v republice i vyšetření hladiny homocysteinu v krvi.

Teplice nad Bečvou jsou místem konání odborných konferencí.
Ano, každoročně začátkem roku tu pořádáme sjezdy zaměřené na kardiovaskulární rehabilitaci a každý druhý rok v rámci České kardiologické společnosti se k tomu připojuje Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace. Byli jsme iniciátory založení Pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace v rámci České kardiologické společnosti a iniciovali pozvednutí úrovně praxe kardiovaskulární rehabilitace po celé republice. Ve spolupráci s klinikami se nám daří prosazovat progresivní postupy. Ke kardiovaskulární rehabilitaci na druhé straně patří i prevence – mající za cíl předcházet nemocem srdce a oběhového ústrojí.
S předními odborníky spolupracujeme i v rámci Vědecké rady našich lázní, jejímiž členy jsou přednostové kardiochirurgických a kardioinvazivních pracovišť z Moravy i Čech. Následnou léčebnou péčí tady v Teplicích nad Bečvou navazujeme na jejich práci a staráme se o jimi odléčené pacienty. Mnohé překládáme přímo z lůžka na lůžko na naše oddělení intenzivní péče. Pacient tak začne rehabilitovat velmi brzy po operaci. Disponujeme rehabilitační jednotkou vybavenou speciálními rotopedy, kdy jsou pacienti napojeni přímo na EKG a průběžně je jim měřen krevní tlak. Tím, že při rehabilitačním cvičení dokážeme on-line monitorovat aktuální změny v zdravotní kondici cvičících pacientů, můžeme u nás rehabilitovat i hodně rizikové klienty. Tzn. i ty, kteří jsou časně po kardiochirurgické operaci či infarktu. Současný světový trend je rehabilitovat pacienty se srdečním selháním, u nichž je, co se fyzické zátěže týká, třeba být opravdu nesmírně opatrný. Smyslem úzké spolupráce Lázní Teplice nad Bečvou a.s. s kardioinvazivními a kardiochirurgickými centry je dostat k nám pacienta co nejdřív po zákroku a pomoci mu k co nejrychlejšímu návratu do aktivního života.

Jste třetím místem v České republice disponujícím kryokabinou.
Navíc Čeladná má kryokabinu jiného typu než my a pracoviště v Praze. Naše polárium Arktika tak trošičku připomíná saunu „naruby“. Hluboce podchlazený vzduch se totiž drží dole. Asistující sestřička sedí v sále v pokojové teplotě pětadvacet stupňů Celsia nad kryokabinou a je v přímém vizuálním kontaktu s pacientem. Klient sejde pár schodů do polária, kde je minus sto třicet stupňů Celsia. Tato koncepce je maximálně vstřícná i pro ty, kteří trpí klaustrofobií, jelikož je klient od okolí oddělen pouze skleněnými dveřmi s možností kdykoli kryokabinu opustit. Polária využívá čím dál více lidí. Navštěvují jej sportovci, kteří k nám jezdí rehabilitovat, zvýšit si fyzickou kondici (až o 20% !), i lidé, kteří mají problémy s artrózou, s revmatismem, či ti, kteří si chtějí posilovat imunitní systém. Rovněž ženám dělá báječně na pleť, působí proti celulitidě. Výborně nám tato procedura zapadá do tzv. „krášlicích programů“ pro ženy, kdy ve spolupráci se špičkovým lasercentrem v Olomouci umožňujeme ženám v rámci pobytu rovněž využít prostředků estetické medicíny. Ve spolupráci s odbornou lékařkou je možná např. aplikace botulotoxinu pro odstranění vrásek, léčby špičkovým laserem apod.
Máme zde i pracoviště pro odvykání kouření. Zlozvyk kouření je kontraindikací nejen u osob s kardiovasku­lárními problémy. Pořídili jsme si přístroj Bicom 2000, který působí na bázi biorezonance. Díky němu jsme už v Teplicích nad Bečvou odnaučili kouřit spoustu lidí včetně managementů velkých firem. Při odvykání kouření dosahujeme vyšší než 85% úspěšnost avizovanou výrobcem)

Zmínili jste firemní klientelu. S ní souvisí i incentivní a další akce.
Spolupracujeme s řadou firem, a to v několika rovinách. Managementy firem k nám jezdí na zdravotní screening, rehabilitaci, relaxaci atd. Pořádají ale u nás i pracovní zasedání. Celá řada firem dnes dbá na to, aby jejich zaměstnanci byli co nejzdravější, tj. nejvýkonnější. Využívá možnosti přispívat na jejich ozdravné a rekreační pobyty. Lázně Teplice nad Bečvou a.s. tak mají uzavřeny smlouvy s mnoha renomovanými partnery – tahouny českého hospodářství, jako jsou např. Třinecké železárny, Dalkia Česká republika a mnohé další. V neposlední řadě se v malebném prostředí našich lázní konají konference, semináře a školení, kterým jsme schopni zabezpečit kompletní kvalitní zázemí. I diky tomu se u nás např. konala mezinárodní konference Českých drah, které se zúčastnili železniční experti patnácti evropských zemí.
Mimo korporátních klientů a nad rámec běžně avizovaných léčebných pobytů se snažíme vyhovět i individuálním klientům. Takto jsme zde kromě běžných rodinných oslav organizovali např. i „zvaní o ruku“ a rovněž jsme uspořádali několik svateb od zajištění obřadu a fotografování v nádherném prostředí našeho lázeňského parku až po svatební hostinu a vše ostatní.

Teplice nad Bečvou mají velmi zajímavé okolí se spoustou prvořadých turistických cílů.
Jsme lázně, které těží z toho, že je zde úžasná příroda. Kromě pacientů k nám jezdí i podnikatelé a manažeři, kterým umožňujeme aktivně odpočívat. Mohou si u nás vyzkoušet nordic walking, zahrát si tenis, využít řadu cyklotras, relaxovat v solné jeskyni, v bazénu či při procedurách. Mohou zde vychutnávat ticho a klid a oprostit se od hektiky každodenního života. V rámci zdravotně preventivních pobytů hosté našich léčebných lázní oceňují to, že se nezdržují čekáním na vyšetření a že u nás na sebe vše plynule navazuje – a to pod jednou střechou. V rámci jednoho dvou dnů se jim tak dostane komplexního vyšetření srdce, oběhového systému a krve. Kardiolog s každým z nich osobně probere jeho aktuální zdravotní stav a poradí mu jak dál. Tito hosté patří k našim stálým klientům, zveme je dle potřeby na pravidelná kontrolní vyšetření a dělá jim radost, jak se v rámci praktikovaných doporučení zlepšuje stav jejich organismu.www.ltnb.cz