Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Antarktida a polární oblasti jsou velmi křehkými ekosystémy a přitom stěžejními regulátory světového klimatu. To, že se globální klima mění v důsledku lidské hospodářské činnosti, dokumentuje ohromující množství vědeckých důkazů. Všichni tak čelíme těmto novým skutečnostem. Zákazníci, investoři i výrobci.
Dr. Radan Huth, předseda mezinárodní konference (Ant)ARCTIC

Czech Convention Bureau podpořilo start mezinárodních konferencí (Ant)ARCTIC

Ve dnech 17. a 18. září 2010 se pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma, ministra životního prostředí České republiky Pavla Drobila, ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josefa Dobeše, CzechTourism a federální vlády předsednické země Evropské unie Belgie konala v Praze mezinárodní konference s doprovodnou Exhibition Road Show zabývající se otázkami změn klimatu (Ant)ARCTIC. Jejími partnery byli federální vláda předsednické země Evropské unie Belgického království, hlavní město Praha, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Škoda Auto, TNT Express, Zátiší Group, Fabricom GDF SUEZ, InBIT, SUNNYHEAT, ING Bank N.V., SIEMENS, Knauf Insulation a Telefonica O2. Česká republika tak tímto prvním ročníkem odstartovala sérii konferencí a Exhibition Road Show věnovaných problematice trvale udržitelného rozvoje využíváním vůči přírodě šetrných výrobních technologií ve firmách a v cestovním ruchu. Její následné ročníky se budou konat pokaždé v jiné evropské zemi.
Jednou z přednášejících byla ředitelka Czech Convention Bureau paní Jade Sebek. Jade, o čem byla vaše přednáška v Obecním domě?
Vysvětlovala jsem, proč by měl CzechTourism podpořit vytvoření platformy pro vzdělávání subjektů, které působí v cestovním ruchu. Platformy, zaměřené na zefektivnění kroků pro dlouhodobě udržitelný rozvoj z hlediska ochrany přírody a životního prostředí. Existuje řada environmentálních certifikací, a to např. i v oblasti hotelnictví. Čím více hotelů bude mít značku „Zelený hotel“, jako ji už několik let má např. pražský hotel Adria, tím lepší obraz bude mít destinace Česká republika doma i ve světě. Již 74 % zahraničních klientů a organizátorů MICE industry se na ohleduplný přístup k přírodě dívá jako na kritérium, podle kterého si vybírají dotyčnou destinaci coby místo realizace své akce.

Proč se právě Czech Convention Bureau angažuje zrovna u této konference?
Pro Českou republiku, coby kongresovou destinaci, je to zajímavá příležitost. Proto jsme spolu s hlavním městem Prahou a Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nastartování mezinárodní evropské putovní konference (Ant)ARCTIC podpořili.