Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Bezpečný provoz cateringových
služeb

10. ledna byly v oranžérii hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre slavnostně završeny audity prvních provozovatelů systému Bezpečného cateringu. Certifikáty převzaly (abecedně): FRENCH – REST spol. s r.o.; Golem, spol. s r.o.; GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost; hotel Holiday Inn Prague Congress Centre; hotel InterContinental Praha – SHC Management Prague, s.r.o. a Vyšehrad 2000 s.r.o. V otázkách dodržování legislativních předpisů platných pro stravovací provozy je hlavním partnerem Národní federace hotelů a restaurací ČR firma HASAP GASTRO Consulting, s.r.o. Spolupráce je zaměřena zejména na principy správné hygienické a výrobní praxe (SHVP) a systémy kritických kontrolních bodů (HACCP). Principy SHVP jsou souborem pravidel, jak vykonávat jednotlivé činnosti ve stravovacím provozu. Jsou dána typem strávníků, sortimentem a způsobem připravovaných pokrmů. Určují nároky provozu na výběr a specifikaci potravin, technologické postupy, stavebně technologické požadavky, zabezpečení odborné způsobilosti pracovníků pro vykonávanou činnost apod. Systémy HACCP slouží k vyhledávání takových procesů ve výrobě pokrmů, v nichž hrozí největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti. Společným zájmem obou partnerů je zaručit zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů v hotelech a restauracích, a zvýšit tak kvalitu služeb. Z tohoto důvodu v roce 2005 zahájili systém certifikace cateringových služeb. Ten na základě pravidelných auditů zajišťuje maximální hygienu při manipulaci a zpracování potravin, a tím také vysokou bezpečnost hostů a kvalitu předkládaných pokrmů. Systém Bezpečného cateringu zákazníkům umožní lepší orientaci na trhu cateringových služeb. Zkušenosti z kontrol České obchodní inspekce ilustrují, že podobná služba je velmi užitečná. Seznam certifikovaných zařízení je k dispozici na adrese nfhrcr@nfhr.cz.www.nfhr.cz
www.hasap.cz