Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


20 let lidové kultury pod patronací Folklorního sdružení ČR

V listopadu slaví v TOP HOTEL Praha 20. narozeniny největší organizace zájemců o lidovou kulturu v České republice. Za dvě desítky let jdou počty uspořádaných folklorních festivalů, slavností a zvykoslovných programů do tisíců a jejich návštěvníci se počítají v milionech. Z tehdejších dětských zpěváků, tanečníků a muzikantů se stali dospělí lidé a do dětských folklorních souborů chodí dnes jejich ratolesti. „Skalní“ folkloristé spojili s Folklorním sdružením ČR kus života. Pamatují nelehké začátky, kdy lidová kultura obtížně hledala podporu, první úspěšné krůčky k navrácení lidových tradic a nový rozmach zájmu o lidové umění. Folklorní organizace, která sdružuje přes 14 000 indivi­duálních a kolektivních členů, nemá obdobu nikde ve světě.

Dvacet let starostí a radostí prožil s Folklorním sdružením ČR jeho místopředseda, nositel mezinárodní ceny FOSKAR, Ladislav Michálek. „Folklorní sdružení ČR má za sebou dvě desetiletí neuvěřitelně dynamické a rozšiřující se práce ve prospěch folklorních souborů, festivalů, ale i dalších činností. Nevím, jaká slova použít, ale řeknu to tak, jak to cítím. Vztah k folkloru a láska k němu tryská z tradic, z návyků a obětavosti lidí, z hrdosti k příslušnosti k danému regionu. Proto roste neustále počet slavností a festivalů i počet jejich účastníků.“

Místopředseda Josef Langer se folkloru začal věnovat v roce 1976, kdy ve Velké Bystřici vznikl soubor Haná. „Každý člověk někam patří. Ale jen někdy si uvědomuje proč. Díky své práci pro zahraniční společnosti jsem měl možnost poznat velkou spoustu lidí z různých konců světa a různých vyznání. Se souborem Haná jsme vystupovali na festivalech v mnoha zemích. Po cestě jsme potkávali stejné obchody, u silnic stejné billboardy, jaké jsou i u nás. A tehdy jsem pochopil, že to, co nás od zbytku světa odlišuje, je naše kultura, naše písničky, tance a naše osobnosti, které mě naučily vážit si toho, co nám zde zachovali naši předkové.“

U samého zrodu FoS ČR byl i umělecký vedoucí souboru Čtyřlístek Bohumil Chochola: "Když jsem tehdy přijal funkci v Kontrolní a revizní komisi, naprosto jsem netušil, že to bude jeden z osudových kroků mého života. Že ještě za dvacet let budu předsedou této komise, že budu „bohatší“ o zkušenosti z některých dílčích neúspěchů a zklamání, ale i z krásných úspěchů této veliké organizace. Poznal jsem obrovské množství nádherných lidí, zapálených „bláznů“, kteří obětovali a neustále obětují pro věc folkloru strašně moc sil, času a často i peněz. Zažil jsem neopakovatelné chvíle na nejrůznějších pódiích a místech po celé naší vlasti i v zahraničí. Nabyl jsem jednoznačné přesvědčení, že to čisté, zdravé a věčné na folkloru přežije a bude se rozvíjet dál. Stačí jen podívat se do rozzářených očí dětí, které s láskou a úctou oblékají kroj a nestydí se za prostou krásu lidového umění.“

Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel. 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@sdam.cz,
Foto: Jiří Janda, Andrea Simperová a archiv